Hot News
Home » Semarang Data » Pendidikan » Sekolah Dasar Negeri » SD Negeri Purwoyoso 04

SD Negeri Purwoyoso 04

Alamat : Jl. SriKaton Raya No.1, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah
Telepon : (024) 7614149
Fax : (024)
Website : –
Facebook : –
Twitter : –
Instagram : –

Deskripsi : SD Negeri Purwoyoso 04, Semarang (Akreditasi A)

Visi :
Mewujudkan peserta didik yang cerdas, berprestasi, santun, berbudi luhur , serta menguasai teknologi yang berpijak pada budaya bangsa.

Misi :
> Menjadikan peserta didik yang berprestasi di bidang akademis.
> Menjadikan peserta didik yang berprestasi di bidang non akademis.
> Mewujudkan siswa yang santun dalam perkataan, sikap dan perbuatan.
> Menjadikan peserta didik yang taat beribadah sesuai dengan keyakinannya.
> Mewujudkan peserta didik yang menyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.
> Menjadikan peserta didik untuk memiliki sportifitas yang tinggi.
> Mewujudkan siswa yang sehat jasmani dan rohani.
> Menanamkan kepada peserta didik untuk mengahargai budaya daerah dan budaya nasional.
> Mewujudkan siswa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
> Mewujudkan siswa yang mempunyai wawasan global.

Shopee Mall Brands Parade 2023
x

Check Also

SD Negeri Bringin 01 Semarang

SD Negeri Bringin 01

Alamat : Jl. Raya Gondoriyo, Ngaliyan, Semarang – 50189, Jawa Tengah Telepon : (024) 76631105 ...

SD Negeri Brumbungan Semarang

SD Negeri Brumbungan

Alamat : Jl. Widosari Raya No.16, Semarang, Jawa Tengah Telepon : (024) 3554409 Fax : ...