Hot News
Home » Semarang Data » Pendidikan » Sekolah Dasar Negeri » SD Negeri Lempongsari

SD Negeri Lempongsari

Alamat : Jl. Sumbing No.316A, Semarang, Jawa Tengah
Telepon : (024) 8447633
Fax : (024)
Website : –
Facebook : –
Twitter : –
Instagram : –

Deskripsi : SD Negeri Lempongsari, Semarang (Akreditasi A)

Visi :
Menghasilkan siswa yang cerdas, terampil, berprestasi, disiplin, jujur dan berbudi luhur dengan dilandasi iman dan taqwa, serta peduli pada lingkungan

Misi :
1. Menjadikan peserta didik yang beriman kepada Tuhan YME
2. Menjadikan peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan YME
3. Menjadikan peserta didik yang berakhlaq mulia
4. Menjadikan peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik
5. Menjadikan peserta didik yang terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Menjadikan peserta didik yang terampil dalam seni dan olah raga
7. Menjadikan peserta didik yang berperilaku tertib
8. Menjadikan peserta didik melaksanakan tugas dengan tanggung jawab
9. Menjadikan peserta didik jujur dan santun dalam perkataan dan perbuatan

Shopee Mall Brands Parade 2023
x

Check Also

SD Negeri Bringin 01 Semarang

SD Negeri Bringin 01

Alamat : Jl. Raya Gondoriyo, Ngaliyan, Semarang – 50189, Jawa Tengah Telepon : (024) 76631105 ...

SD Negeri Brumbungan Semarang

SD Negeri Brumbungan

Alamat : Jl. Widosari Raya No.16, Semarang, Jawa Tengah Telepon : (024) 3554409 Fax : ...